ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جرقه

فرهنگ فارسی عمید

۱. ریزۀ آتش که از زغال یا هیزم که در حال سوختن است جدا شود و به هوا بجهد؛ شراره؛ اخگر.
۲. [مجاز] فکری که به‌ناگهان به ذهن خطور کند.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ