ترجمه مقاله

تیرآهن

فرهنگ فارسی عمید

تیری فولادی با مقطعی به شکل H که در ساختمان‌سازی به کار می‌رود.
ترجمه مقاله