ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

توتو

فرهنگ فارسی عمید

جانور ریز سخت‌پوست شبیه دانۀ خاکشیر که در آب‌های شیرین به‌خصوص آب‌های ساکن، مانندِ آب حوض و آب‌انبار پیدا می‌شود؛ خاکشیر.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ