ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

تلویزیون

فرهنگ فارسی عمید

۱. دستگاهی الکترونیکی که صورت اشیا و اشخاص و مناظر را از مرکز فرستنده دریافت و پخش می‌کند.
۲. [مجاز] سازمانی که مسئولیت تهیه و پخش برنامه‌های تلویزیونی را برعهده دارد.
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما