ترجمه مقاله

تلقیح

فرهنگ فارسی عمید

۱. (پزشکی) داخل کردن ویروس یا میکروب ضعیف‌شدۀ یک مرض واگیردار به بدن از طریق خراش دادن پوست برای تولید بیماری خفیف به‌منظور ایجاد ایمنی در برابر همان مرض، مانند داخل ‌کردن مایۀ آبله به بدن برای جلوگیری از مبتلا شدن به آن؛ مایه‌کوبی.
۲. مایۀ درخت خرمای نر به درخت خرمای ماده داخل کردن برای بارور شدن آن.
⟨ تلقیح مصنوعی: (پزشکی) داخل‌ کردن منی در مهبل به‌وسیله‌ای غیر از مقاربت، برای باردار کردن.
ترجمه مقاله