ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تلسکوپ

فرهنگ فارسی عمید

۱. دوربین بسیار بزرگ دارای یک یا چند عدسی و آیینۀ مقعر که و با آن اجسام دور و ستارگان را می‌بینند.
۲. از صورت‌های فلکی نیمکرۀ جنوبی آسمان.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ