ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تعریب

فرهنگ فارسی عمید

۱. مطلبی را به عربی ترجمه کردن.
۲. شکل عربی دادن به کلمه‌ای که از زبان دیگر است.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ