ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تصلف

فرهنگ فارسی عمید

۱. تملق گفتن؛ چاپلوسی ‌کردن.
۲. لاف ‌زدن.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ