ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تسه تسه

فرهنگ فارسی عمید

حشره‌ای افریقایی شبیه مگس که ناقل تریپانوزوم افریقایی است و با نیش زدن به انسان و بعضی جانوران آن‌ها را به بیماری خواب مبتلا می‌کند.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ