ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ترفیع

فرهنگ فارسی عمید

۱. بلند کردن؛ بالا بردن؛ برداشتن.
۲. بالا بردن مقام و رتبه.
۳. ارتقای مقام و رتبه یافتن.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ