ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تراورس

فرهنگ فارسی عمید

چوب یا بتن ضخیم و مقاومی که در عرض خط‌آهن، با فاصلۀ یکسان زیر ریل‌ها کار می‌گذارند.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ