ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تاکسی

فرهنگ فارسی عمید

اتومبیل کرایه‌ای که در داخل شهر کار می‌کند و مردم را از محلی به محل دیگر می‌برد.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ