ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بهدانه

فرهنگ فارسی عمید

تخم به که دارای مادۀ لعابی است و در امراض حلق و سینه و برای لینت مزاج در آب جوش می‌ریزند و می‌خورند.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ