ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

برداشت

فرهنگ فارسی عمید

۱. استنباط.
۲. (کشاورزی) جمع‌آوری محصول.
۳. (اقتصاد) برداشتن قسمتی از سرمایه یا سود یک مؤسسه پیش از فرارسیدن موقع تقسیم آن.
۴. [قدیمی] عمل برداشتن چیزی.
۵. تحمل؛ شکیبایی.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ