ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

براق

فرهنگ فارسی عمید

۱. در روایات اسلامی، اسبی بال‌دار با صورتی مانند انسان که پیامبر در شب معراج بر آن سوار شد.
۲. [مجاز] اسب تندرو.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ