ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اویشک

فرهنگ فارسی عمید

گیاهی پوشیده از کرک، با برگ‌های بیضوی و گل‌های کوچک سفید و میوه‌ای قهوه‌ای‌رنگ به اندازۀ فندق که در طب قدیم به عنوان تب‌بُر و دافع کِرم به کار می‌رفته؛ پنیربند.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ