ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

املا

فرهنگ فارسی عمید

۱. مطلبی را تقریر کردن که دیگری بنویسد.
۲. (اسم) مطلبی که معلم بگوید و شاگرد بنویسد.
۳. طریقۀ نوشتن کلمات.
۴. درست نوشتن.
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما