ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اشانتیون

فرهنگ فارسی عمید

۱. نمونۀ رایگان کالا که به‌ منظور تبلیغ به مشتری عرضه می‌شود.
۲. [عامیانه، مجاز] مقدار کمی از چیزی.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ