ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

استعفا

فرهنگ فارسی عمید

۱. درخواست کناره‌گیری از کار و شغل.
۲. کناره‌گیری کردن از کار و شغل.
۳. [قدیمی] طلب عفو کردن؛ عفو خواستن.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ