ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

ارنب

فرهنگ فارسی عمید

۱. (نجوم) از صورت‌های فلکی نیمکرۀ جنوبی، شامل ۱۲ ستاره.
۲. (زیست‌شناسی) [قدیمی] = خرگوش
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما