ارمان

فرهنگ فارسی عمید

= آرمان: ◻︎ نه امّید آن کایچ بهتر شوی تو / نه ارمان آن کِه‌م تو دل نگسلانی (منوچهری: ۱۳۸).
خرید اشتراک
درباره
ارتباط با ما