ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آواره

فرهنگ فارسی عمید

۱. گم‌گشته.
۲. سرگشته؛ سرگردان.
۳. بی‌خانمان؛ دربه‌در.
۴. دور از وطن.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ