ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

آمود

فرهنگ فارسی عمید

۱. ساخته.
۲. آراسته.
۳. به‌رشته‌کشیده‌شده: گوهرآمود.
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما