ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آلرژی

فرهنگ فارسی عمید

۱. دستگاه ایمنی بدن.
۲. واکنش در برابر بعضی مواد غذایی، دارویی، و واکسن که با علایمی چون خارش، کهیر، شوک، التهاب، عسطه، و آبریزش همراه است.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ