ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آسغدن

فرهنگ فارسی عمید

۱. ناسوختن.
۲. نیمه سوختن؛ نیم‌سوز شدن.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ