ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

آستر

فرهنگ فارسی عمید

۱. [مقابلِ رویه] پارچه‌ای که زیر لباس یا پارچۀ دیگر می‌دوزند.
۲. قسمت زیرین هر چیز که معمولاً از جنس ارزان‌تر است.
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما