ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آزاددرخت

فرهنگ فارسی عمید

درخت جنگلی تناور با میوه‌ای زردرنگ و تلخ که گل‌های بنفش کم‌رنگ دارد و چوب انعطاف‌پذیر آن در نجاری و بنّایی به کار می‌رود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ