ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آجودان

فرهنگ فارسی عمید

افسری که در خدمت افسر بالاتر از خود، مٲمور اجرای دستورهای او است.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ