آباد

فرهنگ فارسی عمید

= ابد
خرید اشتراک
درباره
ارتباط با ما