آبادان

فرهنگ فارسی عمید

آباد؛ باصفا؛ بارونق.
⟨ آبادان کردن: (مصدر متعدی)
۱. آباد کردن ده یا شهر.
۲. آباد ساختن زمین با کشت‌وکار.
خرید اشتراک
درباره
ارتباط با ما