ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

یک بسی

yekbasi

۱. یک‌بارگی.
۲. همگی؛ جملگی.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ