ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

یکه تاز

yekketāz

۱. ویژگی سوار بی‌همتا.
۲. [مجاز] دلیر و بی‌باک.
۳. ویژگی سواری که تنها بر حریف خود بتازد.
۴. آن‌که در تاخت‌وتاز بی‌نظیر باشد.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ