ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

یوگا

yugā

۱. مجموعه‌ای از تمرین‌های فیزیکی برای کسب قدرت روحی.
۲. در آیین هندو، انجام تمرینات و ریاضت‌های طاقت‌فرسا و اعمال حیرت‌انگیزِ منافی اصول علمی و ساختمان فیزیکی بدن انسان برای تزکیۀ نفس.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ