ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

یونجه

yonje

گیاهی با ساقه‌های بلند، برگچه‌های نازک، و گل‌های بنفش که به ‌مصرف خوراک چهارپایان می‌رسد؛ اسپرس؛ اسپست.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ