ترجمه مقاله

یبس

yobs

۱. خشک شدن؛ خشکی.
۲. [مجاز] دارای خلق‌وخوی جدّی و غیر صمیمی.

خشک ≠ لین

ترجمه مقاله