ترجمه مقاله

یالانچی

yālānči

۱. دروغ‌گو.
۲. بی‌بند‌وبار.

ترجمه مقاله