ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

یادآور

yād[']āvar

آن‌که کسی یا چیزی را به ‌یاد کسی بیاورد؛ یادآورنده.

خاطرنشان، متذکر

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ