ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گوزن

gavazn

پستانداری شبیه ‌گاو با شاخ‌های بلند و چند شاخه که از شیر، گوشت و پوست آن استفاده می‌شود و در جنگل زندگی می‌کند.
⟨ گوزن شمالی: (زیست‌شناسی) = ⟨ گوزن قطبی
⟨ گوزن قطبی: (زیست‌شناسی) نوعی گوزن که در سرزمین‌های قطبی به‌سر می‌برد و از علف‌های زیر برف تغذیه می‌کند و آن را برای کشیدن سورتمه روی برف تربیت می‌کنند.

آهو

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ