ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گوانجی

gavānji

۱. دلیر؛ پهلوان.
۲. سردار؛ سپهسالار: ◻︎ به درگاه شاهت میانجی منم / که در شهر ایران گوانجی منم (فردوسی: ۷/۵۵۹).

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ