ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گم گشته

gomgašte

گم‌شده؛ ناپدید‌شده.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ