ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گل مژه

golmože

دانه یا کورکی که به ‌علت مالیدن دست یا دستمال آلوده در پلک چشم در پای مژه پیدا می‌شود؛ آژخ.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ