ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گلوبندگی

ga(e)lubandegi

پرخوری؛ شکم‌پرستی: ◻︎ ز ده‌گونه ریچال و ده‌گونه وا / گلوبندگی هر یکی را سزا (ابوشکور: شاعران بی‌دیوان: ۲۸۳).

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ