ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

گلو

ga(e)lu

قسمت عقب دهان که از بالا به ‌دهان و از طرف پایین به مری و قصبة‌الریه اتصال دارد؛ حلق.

حلقوم، حلق، حنجره، خرخره، خشکنای، گل، نای

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما