ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گلاب گیر

golābgir

کسی که پیشه‌اش گرفتن گلاب از گل می‌باشد.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ