ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

گل

gol

۱. (زیست‌شناسی) اندام تولیدمثل گیاهان نهان‌دانه که پس از مدتی به‌جای آن میوه به‌وجود می‌آید و شامل کاسبرگ، گلبرگ، پرچم، و مادگی است: گل سیب، گل بادام.
۲. (زیست‌شناسی) هریک از گیاهان بوته‌ای یا درختچه‌ای کوچک با قسمتی شبیه اندام تولیدمثل گیاهان نهان‌دانه: گل لاله‌عباسی، گل سرخ.
۳. نقش‌ونگار: لباس گل‌دار.
۴. [مجاز] قسمت مرغوب هرچیز: گل هندوانه.
۵. واحد شمارش برخی چیزها؛ قطعه: یک گل زغال.
۶. نوک سوختۀ فتیله.
۷. بخش کوچک و دایره‌مانند در سطح چیزی؛ لکه.
۸. مهرۀ بازی گُل‌یاپوچ.
۹. سگک: گل کمربند.
۱۰. [قدیمی، مجاز] رُخ؛ چهره.
⟨ گل آتشی: (زیست‌شناسی) = ⟨ گل سرخ
⟨ گل ادریسی: (زیست‌شناسی) گل تزیینی به ‌شکل خوشه، سرخ کم‌رنگ، بنفش و سفید با برگ‌های بیضی درشت که بوتۀ آن همیشه سبز است.
⟨ گل ارمنی: قسمی خاک سرخ‌رنگ که جنس آن آلومین، سیلیس و آهن است و در قدیم بر روی محل ورم‌کرده می‌مالیدند.
⟨ گل استکانی: (زیست‌شناسی) نوعی گل تزیینی با برگ‌های بزرگ، گل‌هایی به‌ شکل استکان یا زنگوله که در بیابان و هم در باغچه می‌روید.
⟨ گل اشرفی: (زیست‌شناسی) گیاهی زینتی با گل‌های زرد کوچک شبیه گل همیشه‌بهار.
⟨ گل برف: (زیست‌شناسی) گیاهی پایا با ریزوم ضخیم، ساقۀ کوتاه، برگ‌های بیضی نوک‌تیز، و گل‌های سفید کوچک که برگ و گل آن برای تسکین برخی بیماری‌های قلبی به کار می‌رود؛ گل برفک؛ موگه.
⟨ گل بهمن: (زیست‌شناسی) نوعی گل سفیدرنگ، با بوتۀ پرخار، برگ‌های دراز و بریده، و ریشۀ شبیه زردک که در جنگل‌ها و کوه‌ها می‌روید و در زمستان و میان برف گل می‌دهد؛ بهمن؛ بهمنان.
⟨ گل جالیز: (زیست‌شناسی) = گلک
⟨ گل جعفری: (زیست‌شناسی) گلی تزیینی، زردرنگ، برگ‌های ریز، بوتۀ کوتاه، بوی تند و نامطبوع که چند نوع پرپر، زرد کم‌رنگ، و زرد پررنگ مایل به سرخ دارد
⟨ گل چای: (زیست‌شناسی) از اقسام گل محمدی با گل‌های پُرپَر.
⟨ گل حنا: (زیست‌شناسی) گلی تزیینی به‌ رنگ سفید، بنفش یا سرخ کم‌رنگ با بوتۀ کوتاه و برگ‌های دندانه‌دار و نوک‌تیز.
⟨ گل خنجری: (زیست‌شناسی) گیاهی با برگ‌های بزرگ و ضخیم و گل‌های زردرنگ که در نواحی گرمسیر می‌روید و از برگ‌های آن الیافی به‌دست می‌آید.
⟨ گل ختمی: (زیست‌شناسی) گیاهی از تیرۀ پنیرکیان با ساقۀ ضخیم، برگ‌های پهن، و گل‌های درشت صورتی یا مایل به ارغوانی.
⟨ گل زرد: (زیست‌شناسی) نوعی گل کم‌پر به ‌رنگ‌ زرد و شاخه‌های بلند و پرخار که بیشتر در کوهستان می‌روید؛ تیغ کوهی.
⟨ گل ساعتی: (زیست‌شناسی) گیاهی زینتی دارای برگ‌های بیضی و گل‌های درشت شبیه ساعت به ‌رنگ سرخ یا آبی.
⟨ گل سرخ: (زیست‌شناسی) گلی معطر با گلبرگ‌های سرخ، ساقه‌های ضخیم، و برگ‌های بیضی که انواع مختلف دارد؛ آتشی.
⟨ گل سرسبد:
۱. گل روی سبد؛ گل زیبا و برگزیده.
۲. [مجاز] شخص برگزیده و عزیز.
۳. [مجاز] آن‌که طرف مهر‌و‌محبت مخصوص کسی باشد.
⟨ گل سرنگون: (زیست‌شناسی) = بخور ⟨ بخور مریم
⟨ گل‌ سنگ: (زیست‌شناسی) از رستنی‌های نهان‌زا که روی برخی سنگ‌ها یا تنۀ درختان به‌ شکل ورقه‌های نازک و به ‌رنگ‌های گوناگون مخصوصاً سبز مایل به‌ زرد می‌روید که برخی مصرف دارویی و برخی به‌واسطۀ داشتن اِسانس و مواد رنگی در صنعت به ‌کار می‌روند.
⟨ گل‌ سوری: (زیست‌شناسی) گل‌ سرخ؛ گل ‌آتشی.
⟨ گل‌ صدتومانی: (زیست‌شناسی) نوعی گل درشت و پُرپَر به ‌رنگ‌های زرد و سرخ و سفید با بوتۀ پرشاخ‌و‌برگ و ریشۀ غده‌ای که پاجوش یا ریشۀ آن ‌را می‌کارند.
⟨ گل ‌قاصد: (زیست‌شناسی) گیاهی خودرو با برگ‌های بریده و سبزرنگ که ساقۀ آن دارای شیرابۀ سفیدرنگ است و در کشتزارها می‌روید.
⟨ گل ‌کاغذی:
۱. گلی که از کاغذ درست کنند.
۲. (زیست‌شناسی) نوعی گل استکانی به ‌رنگ بنفش یا سرخ کم‌رنگ و بسیار نازک و ظریف شبیه گلی که از کاغذ درست می‌کنند. بوتۀ این گیاه بزرگ و دارای ساقه‌های بلند و از ‌دیوار یا پایه بالا می‌رود.
⟨ گل‌ کردن:
۱. گل درآوردن؛ گل‌ دادن درخت یا بوتۀ گل.
۲. [مجاز] ظاهر شدن؛ نمودار گشتن؛ جلوه‌ کردن.
⟨ گل‌ کوکب: (زیست‌شناسی) = کوکب
⟨ گل‌ گاوزبان: (زیست‌شناسی) = گاوزبان
⟨ گل ‌گلاب: (زیست‌شناسی) = ⟨ گل محمدی
⟨ گل‌گندم: (زیست‌شناسی) = قنطوریون
⟨ گل ‌ماهور: (زیست‌شناسی) گلی با برگ‌های بزرگ و پهن شبیه گوش‌ خرگوش و پرزهایی مانند پرز ماهوت و گل‌هایی زردرنگ و گلبرگ‌هایی سست؛ گل ماهوتی؛ خرگوشک.
⟨ گل ‌محمدی: (زیست‌شناسی) از اقسام گل سرخ که کم‌پر و کم‌دوام است و غالباً سایر اقسام گل سرخ را به آن پیوند می‌زنند؛ گل گلاب.
⟨ گل ‌مریم: (زیست‌شناسی) نوعی گل ‌سفید و خوش‌بو با بوتۀ پیازدار که پیازش را می‌کارند.
⟨ گل‌ مصنوعی: گلی که از کاغذ یا مادۀ دیگر درست کنند.
⟨ گل‌ مولا: عنوانی برای مرد درویش؛ درویش.
⟨ گل‌ میمون: (زیست‌شناسی) نوعی گل به ‌رنگ زرد، سرخ یا سفید شبیه صورت میمون با بوتۀ کوتاه و ساقه‌های راست و برگ‌های باریک که هرگاه دو پهلوی آن را با دو انگشت فشار بدهند لب‌هایش از هم باز می‌شود.
⟨ گل‌ مینا: (زیست‌شناسی) نوعی گل که قسمت وسط آن زردرنگ و به ‌شکل قرص است و اطرافش گلبرگ‌های سفید یا آبی کم‌رنگ دارد.
⟨ گل‌ نگونسار: (زیست‌شناسی) گیاهی تزیینی و خوش‌بو با ساقۀ کوتاه و گل‌های سرخ یا کبود و کمی سرازیر که ریشۀ آن مصرف دارویی دارد؛ بخور مریم؛ چنگ مریم؛ پنجۀ مریم؛ گل سرنگون؛ گل نگون‌سار؛ سیکلامن.
⟨ گل‌ نوروز: (زیست‌شناسی) = پامچال
⟨ گل ‌یخ: (زیست‌شناسی) درختی کوتاه، برگ‌های بزرگ و پهن و نوک‌تیز با گل‌های زردرنگ و خوش‌بو که در زمستان شکفته می‌شود.

۱. تراب، خاشاک، خاک، طین، غبرا
۲. جدا، زمین
۳. لای، لجن، وحل

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما