ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گزار

gozār

۱. = گزاردن
۲. گزارنده (در ترکیب با کلمه دیگر): خدمتگزار، سپاسگزار، نمازگزار، خواب‌گزار.
۳. طرح و نقش.
۴. (نقاشی) [قدیمی] طرح مدادی که روی کاغذ یا پارچه بکشند که بعد آن را رنگ‌آمیزی کنند.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ