ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گروهه

goruhe

= گروه: ◻︎ ز بس گروههٴ زنبوره‌های تندرغو / ز بس گلولهٴ خمپاره‌های تِنّین ون (قاآنی: ۶۲۸).

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ