ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گره گشا

gerehgošā

۱. مشکل‌گشا.
۲. آن‌که گره از کار کسی بگشاید؛ کسی که مشکل کاری را برطرف سازد؛ مشکل‌گشا.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ