ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گرست

gar[a]s[a]t

بسیار مست؛ سیاه‌مست: ◻︎ باز رسید مست ما داد قدح به دست ما / گر دهدی به دست تو شاد و خوشی و گرستی (مولوی: لغت‌نامه: گرست).

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ