ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

گردیه

لغت‌نامه دهخدا

گردیه . [ گ ُ ی َ ] (اِخ ) نام خواهر بهرام چوبینه است و مریم دختر قیصر که مادر شیرویه بود و گردیه خواهر بهرام چوبین که زن او (خسروپرویز) هر دو را به مداین نشاند به دارالملک . (فارسنامه ٔ ابن البلخی چ لیدن ص 108). و رجوع به امثال و حکم دهخدا ص

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما